Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 februari 2018

De 6 van D66

D66 heeft een aantal thema’s die zij belangrijk vinden. De hoofdpunten uit ons verkiezingsprogramma heten: De 6 van D66!

Dit zijn:

1 Energietransitie, Circulaire economie, Klimaatadaptatie
2 Sociaal domein, gezondheid
3 Behoud voorzieningen, toerisme, focus op de kernen
4 Sport, Cultuur en onderwijs
5 Overheid participatie
6 Werkgelegenheid