Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 maart 2018

Bomenplan Wijngaardenbolwerk

Vragen D66 fractie over Bomenplan Wijngaardenbolwerk Steenbergen

Bezorgde bewoner(s) wonende aan het Wijngaardenbolwerk zijn in december 2017 overvallen met de aankondiging, dat de gemeente voornemens is om langs het pad wat voor langs de woningen aan het Wijngaardenbolwerk naar het Gemeentehuis loopt, een bomenplan ten uitvoer te brengen. Het plan voorziet in een rij bomen die een hoogte kunnen bereiken van ± 15 mtr. Deze bomen worden volgens tekening zeer dicht/kort bij de woningen neergezet.

De bewoners zijn zeer onaangenaam verrast met de aankondiging van het bomenplan voor hun woning(en). Het is voor de bewoners niet wenselijk dat hier bomen komen te staan en wel om de volgende redenen:

  1. Vermindering van zonlicht, het appartementencomplex naast de woningen ontneemt voor een groot deel de zon in de achtertuin(en) zomer en winter. Omdat er bijna geen zon aan de achterzijde is zijn de bewoners blij dat zij aan de voorkant wel gebruik van de zon kunnen maken.
  2. Enkele bewoners waren/zijn zich aan het oriënteren om zonnepanelen op hun woning te plaatsen en dat kan alleen aan de voorzijde van de huizen daar is er zon. De nok van de dak zit op ± 8 mtr. de bomen kunnen wel 15 mtr hoog worden. De panelen zullen nu alleen bij hoogzomer voldoende zonlicht opvangen om nog enig rendement op te leveren.
  3. De aanwezige groenstrook wordt nu door de kinderen uit de wijk gebruikt om te spelen en te voetballen. Als daar bomen komen te staan is deze veilige sport- en spel plek, voor de jeugd ook over, tot verdriet van de oudere bewoners, die dagelijks genieten van de spelende kinderen.
  4. In het plan wordt gesproken over het herinrichten van de watergangen. Het pad waar de bomen gepland zijn loopt niet langs een watergang, welke noodzaak is er om hier bomen te planten. De bewoners begrijpen ook dat natuur, groen en bomen nodig zijn, maar ook het duurzaam energie opwekken door onze inwoners moeten wij niet blokkeren. Willen we duurzaam zijn dan zal er een samenspel moeten zijn met de natuur, groen en bomen.

 

Navraag bij de projectgroep die zich inzet voor expeditie Nassau, heeft opgeleverd dat er nog geen enkele beslissing of plan over bomen genomen is. In de aankondiging zegt de gemeente: Het project Expeditie Nassau heeft ondermeer als doel het vestingverleden van Steenbergen weer zichtbaar te maken. De Vestingwal langs de watergang de Noordvest gelegen, maakt hier onderdeel van uit en er zijn voornemens om deze te gaan herinrichten. Hier is echter nog niets over bekend. Wel kan het invloed hebben op de bomenaanplant langs de watergang aan de zijde van de woningen. Vandaar is gekozen om de vervanging van de bomen in fasen te gaan doen.?

Om toch een start te maken met de vervanging is ervoor gekozen om enkele bomen voor uw woning te gaan planten. Er is gekozen voor bomen van een 2d” grootte. Dit houdt in dat de uiteindelijke hoogte van de bomen ca. 15 meter zal zijn. (Citaat uit brief 15 dec.2017)

D66 wil graag op korte termijn antwoord op onderstaand vragen:

1 Waarom en wat is de reden dat er gekozen is voor deze overval tactiek naar de bewoners van het Wijngaardenbolwerk? Is er nog een weg terug?

2 Wat is de reden dat er niet eerst een informatie of overleg bijeenkomst georganiseert is met de aanwonende bewoners, waar de voor en nadelen van het ontwikkelen van nieuwe bomen op die plaats, besproken hadden kunnen worden, dan zou iedereen gelijktijdig en juist geïnformeerd kunnen worden/zijn

3 Waarom niet geprobeerd om samen met de bewoners tot een wel overwogen plan te komen, waar op basis van overleg consensus gezocht had kunnen worden, dan nu ze overvallen met een vaststaand feit

4 Het plan heeft een tegenstrijdigheid in zich, aan het actief burgers motiveren duurzaam energie op te gaan wekken en inspraak geven, is volledig voorbijgegaan. Wat is uw voornemen om hier in deze materie verandering in te brengen

5 Heeft u een uitwijkplek (elders in de gemeente) om de bomen wel, zonder hinder voor de burgers te planten, gezocht en gevonden?

Hopende u voor zover voldoende geïnformeerd te hebben, in afwachting van uw bericht,

Met vriendelijke groet

Theuns en L. Baselier

Leden D66 fractie Steenbergen

Steenbergen, 2 maart 2018