Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 maart 2018

Verplaatsing glasstortkoker bebouwde kom Welberg

Steenbergen 01-03-2018,

Geachte griffier,

 

Met het omgekeerd inzamelen in de startblokken het volgende,

Op Welberg verdwijnt de glasbak bij de Vaert en er is een ondergrondse stortplek ingericht in de Hoogstraat, bijna buiten de bebouwde kom.

Door diverse personen op Welberg zijn wij benaderd, omdat zij zorg hebben over de afstand en de plek waar het glas straks gestort moet gaan worden. Stond de glasbak eerst centraal in de kern, voor iedereen goed en gemakkelijk bereikbaar, door de verplaatsing vallen deze voordelen weg. Voor oudere mensen is het een heel eind lopen/fietsen om straks hun glas weg te brengen, zij zien daartegenop. De glasbak is buiten de doorgaande route geplaats.

 

Op de volgende vragen wil ik dan ook graag op korte termijn antwoord:

Waarom gekozen om de stortbak voor het glas bijna buiten de bebouwde kom te plaatsen?

 

Is er binnen de bebouwde kom/kern gekeken naar een passende en veiligere en aan te lopen/fietsen plek om daar de glasbak, op een centralere plaats te realiseren?

 

Waarom de glas stortbak, naast de ingang van sportpark ’t Zandbaantje te plaatsen?

 

Is er een wel overwogen afweging gemaakt over de verkeersveiligheid, aan een doorgaande weg met veel fietsende kinderen. Op zaterdag is een bezoek aan de glasbak voor een stortmoment geliefd.

Kunt u de verkeersveiligheid van de kinderen garanderen?

 

Zwerfglas, zal er zeker altijd zal liggen, wie gaat dit opruimen?

Zo niet zal het leed van kapotte fietsbanden van de jeugd die naar de voetbal bij Sc Welberg komt niet te overzien zijn. Hoe wilt u dat voorkomen?

 

De Dorpsraad geeft aan dat er in de kern geen andere plek was omdat er overal leidingen in de grond zitten en de vrachtauto zou problemen hebben om de koker te legen, klopt deze bewering?

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de besluitvorming verplaatsing glasbak wil ik de stukken, zoals verslag gesprek en instemming Dorpsraad met verplaatsing glasbak, naar de Hoogstraat tussen nr 15 en 17, inzien.

 

Het antwoord zie ik spoedig tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Loes Baselier

Burger lid D66 Steenbergen.