Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Historisch besluit

7 juli 2017 een historisch besluit over veehouderij in Brabant.
Provinciale Staten Noord-Brabant nemen een historisch besluit voor de toekomst van de veehouderij. Een trendbreuk in de Brabantse politiek die mogelijk werd door een coalitie zonder het CDA. De huidige coalitie bestaande uit VVD, SP, D66 en PvdA heeft samen opgetrokken om dit besluit tot een goed einde te brengen en kreeg in PS de steun van Groen Links.
Met dit besluit streeft Noord-Brabant naar het terugdringen van overlastsituaties door intensieve veehouderij, het verbeteren van de kwaliteit van de natuur, het sluiten van mineralenkringlopen en tegelijkertijd ruimte te bieden aan veehouders die innovatief zijn en de toekomst aankunnen. Het is een samenhangend pakket maatregelen. Per amendement van D66, dat unaniem door Provinciale Staten gesteund werd, is tevens een bouwstop voor geitenhouderij toegevoegd aan het pakket vanwege het verhoogde risico op longontsteking.
Kort samengevat bestaat het besluit uit de volgende wijzigingen van de Verordening Natuurbescherming en de Verordening Ruimte (aan deze tekst mogen geen juridisch claims ontleend worden. De tekst van de verordeningen is de enige juridische basis)
• Stallen van 15 jaar oud moeten in 2022 aangepast zijn om uitstoot van ammoniak en terug te dringen. Voor rundvee geldt een termijn van 20 jaar oud. Termijn was eerst gesteld op 2028. De termijn is vervroegd omdat de uitstoot van ammoniak uit de veehouderij onvoldoende daalde.
• Stalderen: als een bedrijf wil uitbreiden in midden en oost Brabant (grofweg de Brabantse zandgronden en tevens de gebieden met de hoogste vee dichtheid) dan moet voor elke m2 nieuwe stal ergens in het gebied 1,1 m2 stal gesloopt worden. Op deze manier is een lichte krimp van de veestapel op termijn te verwachten. Er komt een stalderingsdienst om dit proces te faciliteren
• Bouwblok: in uitzonderingsgevallen mag een bouwblok groeien naar 2 ha als hiermee een overlast situatie elders wordt opgelost en het nieuwe bedrijf een hele hoge score realiseert op de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij).
• Mestverwerking in principe op eigen bedrijf. Grootschalige mestverwerking moet plaatsvinden op industrieterreinen. De capaciteit wordt afgestemd op het mestoverschot van Brabant. Het is niet de bedoeling dat mest vanuit de rest van Nederland hier naartoe komt
• Met onmiddellijke ingang is het niet meer toegestaan om te schakelen naar geitenhouderij of een uitbreiding te doen van bestaande geitenhouderijen. Als het onderzoek naar de volksgezondheidseffecten is afgerond, wordt deze bouwstop opnieuw bezien.
Na de zomer wordt de discussie in Provinciale Staten voortgezet over het flankerend beleid. Dit flankerend beleid begeleidt boeren in het maken en realiseren van een verantwoorde keuze voor de toekomst van hun bedrijf en hun gezin.
Zie ook onze website www.d66noordbrabant.nl of de site van de provincie www.brabant.nl.
Bron: D66 nieuwsbrief juli 2017.

Gepubliceerd op 28-07-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018