Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Oplossing verkeershinder Burgemeester van Loonstraat Steenbergen

D66 gaat voorstel indienen om een oplossing voor de verkeersproblematiek in de Burgemeester van Loonstraat gerealiseerd te krijgen.

Al sinds de herinrichting van de Burgemeester van Loonstraat ervaren omwonenden en gebruikers overlast door de nieuwe inrichting. De straat is als 30 km zone ingericht dus eigenlijk als een weg voor in een woonwijk en wordt als gevolg daarvan als te smal ervaren voor het doorgaande verkeer. Dit veroorzaakt een verkeersituatie die niet gewenst is. Omwonenden klagen dat de spiegels van hun auto’s eraf worden gereden, fietsers mijden deze straat vanwege gevaar voor eigen leven en zwaar vracht- en landbouw verkeer kunnen elkaar en anderen amper passeren.
Dit alles zorgt voor een onveilige verkeersituatie.

Navraag bij Rijkswaterstaat heeft geleerd dat zij niet genegen zijn om de bewegwijzering op de snelweg A4 aan te passen. Zij staan voor sobere verkeersborden. Daarnaast is de Burgemeester van Loonstraat voor onze inwoners de enige fatsoenlijke oostwest verbinding binnen de kern Steenbergen, zelfs binnen de hele gemeente. Ook voor zwaar vracht- en landbouwverkeer is de Burgemeester van Loonstraat de enige fatsoenlijke weg om van het oosten van onze gemeente naar het westen en vice versa te rijden.

Zowel particulieren als de agrariƫrs maken dus veelvuldig gebruik van deze straat aangezien ze weinig andere mogelijkheden hebben om van oost naar west te rijden.

Aan deze verkeersproblematiek wil D66 iets doen. Het aanleggen van een rondweg zou de oplossing kunnen zijn voor deze onveilig verkeerssituatie.
Donderdag 3 November as als de gemeentebegroting 2017 besproken gaat worden in de gemeenteraad, zal D66 haar plan/idee voor deze onveilige verkeersituatie in de kern Steenbergen aan de raad voorleggen. Met het indienen van een motie wil zij het college ertoe bewegen om onderzoek te doen naar de kosten om een rondweg vanaf het industrieterrein Reinierpolder naar de Franseweg aan te leggen. Als oplossing om de overlast voor de omwonenden van de Burg. van Loonstraat te verminderen en de veiligheid voor de gebruikers zoals fietsers, auto’s en landbouwverkeer in deze straat te verbeteren.

29102016

Gepubliceerd op 29-10-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018