Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Tim Huismans stapt over naar D66

Steenbergen
PERSBERICHT, Steenbergen, 24 oktober 2017

Tim Huisman stapt over naar D66.

D66 is blij met de komst van Tim naar D66. Tim is een jonge kerel die zich de afgelopen 4 jaar als nieuwkomer in een eenmansfractie heeft ontwikkeld tot iemand die zich fantastisch inzet voor de gemeente Steenbergen. De afgelopen weken zijn er tussen D66 en Tim Huisman verschillende gesprekken geweest over een overstap. Op voorhand was al duidelijk dat er qua standpunten en meningen veel overeenkomsten zijn tussen StAn en D66, tijdens deze gesprekken gaf Tim aan dat hij zich als raadslid wil blijven inzetten voor de samenleving en dat hij landelijk ook al D66 stemt. Tim kan in heldere en duidelijke bewoordingen standpunten verduidelijken. Ook het feit dat Tim een jonge Dinteloorder is, telt mee. D66 vindt namelijk een goede mix van jonge en oudere leden over de verschillende kernen van Steenbergen van groot belang.

Tim zal op de kieslijst van D66 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 komen te staan. Welke plaats is aan de leden. Dinsdag 31 oktober tijdens de algemene ledenvergadering zal de afdeling zich buigen over het voorstel van de lijstadviescommissie voor een lijstvolgorde. De lijstadviescommissie heeft gesprekken gevoerd met kandidaat-raadsleden en zal een advies uitbrengen aan de afdeling van D66 Steenbergen, op basis van een zorgvuldige afweging van deze gesprekken, een assessment en indrukken uit het verleden. De lijstadviescommissie bestaat uit afdelingsvoorzitter Rene de Schutter, lijsttrekker Eric van der Spelt en Statenlid namens D66 in Noord Brabant Arend Meijer.

=========================================
Voor meer informatie:
– Afdelingsvoorzitter Rene de schutter: 06-50 26 66 34
– Fractievoorzitter Eric van der Spelt: 06-48 49 23 54

Gepubliceerd op 26-10-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018