Steun ons en help Nederland vooruit

Behoud voorzieningen, toerisme, focus op de kernen

Kracht en leefbaarheid van de mooie kernen behouden

Sociaal domein, gezondheid

Vertrekpunt is eigen regie van de inwoner met een vangnet: Samen Sterker!

Energie transitie, Circulaire economie, Klimaatadaptatie

Om wentelen naar een duurzame samenleving

Overheidsparticipatie

Geen populisme en luisteren naar inwoners

Werkgelegenheid

Door goed werkgeversklimaat een gevarieerd werkaanbod creƫren

Sport, cultuur en onderwijs

Onderwijs, sport en cultuur is de basis van de samenleving, dit maakt en stimuleert de leefbaarheid