Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sociaal domein, gezondheid

• In stand houden huidige medische voorzieningen

• Verenigingsleven actief in stand houden

• Stimuleren vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vertrekpunt is eigen regie van de inwoner met een vangnet: Samen Sterker!