Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Behoud voorzieningen, toerisme, focus op de kernen

• Bereikbaarheid verbeteren

• Versterken fietsverbindingen

• Onderhoud groen

• Behoud voorzieningen, toerisme, focus op de kernen

Kracht en leefbaarheid van de mooie kernen behouden